Prevádzkový poriadok

 

Prevádzkový poriadok

 
Kino je určené pre návštevníkov od 5 – 99 rokov. Max. hmotnosť jednej osoby je 150kg.

Deti do 7 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby.

Návšteva 5D Kina sa neodporúča:

– osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok
– osobám po prekonaní operácií
– osobám so zdravotnými ťažkosťami ( vysoký krvný tlak, poruchy pohybového aparátu, epilepsia)
– tehotným ženám

Pred premietaním je potrebné pripútať sa bezpečnostným pásom, ktorý je súčasťou sedadla. Počas premietania je zakázané sedadlo svojvoľne opúšťať, jesť, piť, fajčiť.

5D Kino s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody a zranenia spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov!